Villkor

Visor e-handel lagrar allmänna villkor

Dessa allmänna villkor ska gälla för onlinehandeln mellan Suomen Visor Oy (nedan kallad "Visor", 0835315-0, Zatelliitintie 13, 90440 Kempele) och dess kunder. Visor förbehåller sig rätten att ensidigt ändra dessa villkor utan föregående meddelande. Beställningar är föremål för de villkor som gäller vid beställningstillfället, som kan hittas på Visors webbplats. Utöver dessa villkor gäller gällande konsumentskyddslagstiftning i Finland. Dessa villkor ska inte gälla i den mån de begränsar konsumentens rättigheter enligt obligatorisk lag.

1. Åtkomst till Visor Online Store

Visors onlinebutik säljer endast till vuxna konsumenter.

 

2. Kundens ansvar och skyldigheter vid beställning från en onlinebutik

Beställningen är bindande för kunden när Suomen Visor Oy har bekräftat beställningen via e-post. Eftersom produkten är gjord på beställning kan beställningen inte annulleras eller returneras (se klausul 7 i villkoren). Kunden ansvarar för att verifiera att bekräftelsen har mottagits och att produkterna som nämns i orderbekräftelsen motsvarar beställningen.

 Det är kundens ansvar att noggrant undersöka produktens egenskaper och dess lämplighet för sin egen balkongglas i Visor Web Store. Det är kundens ansvar att se till att produkten mäts och installeras korrekt i enlighet med anvisningarna på Visor Web Store-webbplatsen

3. Produktpriser

Priset för den beställda produkten är alltid det pris som visas vid beställningstillfället på e-handelssidan. Priserna inkluderar 25% moms.

4. Leverans

Produkterna levereras med den leveransmetod som kunden har valt. Den genomsnittliga leveranstiden är cirka 10 dagar, eftersom gipsluckor görs på beställning. Uppskattad leveranstid är endast för vägledning. Visir check-fönsterluckor är gratis frakt, men kostnaden för att returnera eventuellt paketerat paket debiteras abonnenten (eftersom produkten inte återbetalas, se avsnitt 7 nedan).

5. Sekretess

Kundinformationen lagras i kvorumets kundregister. Informationen används endast för hantering av kundrelationer och direkt marknadsföring av Lumon Group. Du kan förbjuda användningen av din information i marknadsföringssyfte. Begäran måste göras skriftligt och skickas via e-post till: visorkauppa@visor.fi. Beskrivning av registret i enlighet med personuppgiftslagen upprätthålls av Suomen Visor Oy, Zatelliitintie 13, 90440 Kempele

6. Ingen avbokning eller återbetalning

Visirvecklade persienner kan inte returneras men kan fortfarande avbrytas om vi till exempel inte hittar lämpliga monteringsfästen för installationen vid beställningstillfället. Gardinerna är gjorda på beställning, så korrektheten av mätningarna är kundens ansvar. Dessutom gäller 14-dagars returpolicy för andra produkter i onlinebutiken inte för dessa produkter (kapitel 6 avsnitt 16 i konsumentskyddslagen). Rätten att returnera gäller endast defekta produkter.

7. Återvinning

Om fel produkt har levererats till kunden eller om produkten är defekt eller skadad, måste kunden meddela Suomen Visor Oy om felet omedelbart efter mottagandet av produkten på info@visor.fi. Den defekta produkten returneras gratis till avsändaren. Återlämnande kommer att ske efter klagomålet.

8. Force majeure

Suomen Visor Oy ansvarar inte för skador orsakade av Force majeure. En force majeure-händelse är en oförutsägbar omständighet eller förändring av omständigheter som ligger utanför Suomen Visor Oy. Kunden måste dock omedelbart informeras om någon force majeure.

 9. Tvistlösning och tillämplig lag

Avtalet mellan Suomen Visor Oy och kunden ska regleras av finsk lag, med undantag för dess lagkonfliktbestämmelser. Konsumentkunden har rätt att väcka tvist om den inte lyckas nå en lösning, lösas av konsumentkonfliktnämnden eller att väcka talan vid tingsrätten i Suomen Visor Oy eller i kundens tingsrätt hemvist i Finland.

10. Garanti

Visor produkterna har en 24 månaders garanti från leveransdagen. Garantin täcker eventuella material- och tillverkningsfel. Garantin omfattar frakt av gardinen till ett auktoriserat serviceställe, reparationsarbete, material och returnering till kunden. Garantin omfattar inte reparationsarbete eller andra besök hos kunden.

Garantin gäller inte för:

  • Skador på produkten, som beror på något annat än tillverkningsfel.
  • Skador som beror på felaktigt bruk eller skadegörelse.
  • Justeringar, reparationer eller byten av reservdelar som beror på normalt slitage, vårdslöst bruk av produkten eller att bruksanvisningen inte har följts.
  • Ändringar eller reparationer som har gjorts utan tillverkarens godkännande.
  • Ommonteringar där man inte följt denna monteringsanvisning.
  • På grund av tygets tillverkningsprocess kan de olika tillverkningspartierna ha små nyansskillnader. Solskyddsgardiner som beställts vid olika tidpunkter kan ha nyansskillnader.

 

Klarnas betalningsalternativ

Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna:

  • Betala inom 14 dagar: Betalningstid är 14 dagar från avsändandet av varorna. Villkoren för betala inom 14 dagar finner du här.
  • Konto: Klarna Konto är en kontokredit som tillhandahålls av Klarna och som ger kredittagaren möjlighet att delbetala sina köp månadsvis med minst 1/24 (minimum 50 SEK) av totala utnyttjade kreditbeloppet eller i enlighet med de i kassan godkända villkoren. För mer information om Klarna Konto inklusive allmänna villkor och Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation finner du här.
  • Betala Direkt: Automatisk dragning från ditt bankkonto: baseras på autogiro och ditt konto debiteras ca två bankdagar efter köpet genomförts eller att varan skickats. Villkoren för användande av autogiro finner du här.
  • Banköverföring: Ditt konto debiteras omedelbart efter att beställningen har lagts.

Du hittar mer information om Klarna här och kan läsa deras användarvillkor här.

För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Vi rekommenderar dig att läsa vår sekretesspolicy [LINK].

Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy.