Tävling

Arrangör 
Arrangören är Suomen Visor Oy, Zatelliitintie 13, 90440 Kempele 0835315-0, Finland. 
 

Tävlingstid 
Tävlingen pågår under tiden 7.-14.2.2024. Vinnaren dras 15.2. Vinnaren kontaktas via telefonsamtal. 

 

Hur man deltar 

Man deltar tävlingen via formuläret. Vinnaren dras 15.2. Tävlingen kan delta alla fysiska personer som bor i Sverige. 

 

Lotteripris 

Lotteripriset är valfri plisségardin från sortiment av Suomen Visor Oy. Vi lotter ut två (2) plisségardiner: en till vinnaren och andra till sin vän. 

Om vinnaren inte nås inom två (2) veckor, har Suomen Visor Oy rätt att dra en ny vinnare. Man kan använda priset också till beställning som har gjorts under den senaste månaden före 15.2.2024. Lotteripriset är personligt och kan inte bytas till pengar.  

 

Användning av personuppgifter 
Deltagarnas kontaktuppgifter kommer användas till kommunikation för tävlingen och nyhetsbrev om deltagaren har inte godkänt andra villkor. 
Suomen Visor Oy kan kontakta deltagarna via telefonsamtal. 
Suomen Visor Oy sparar kontaktuppgifter till sin kundregister. Lumon Group upphåller registret. Suomen Visor Oy hörs till Lumon Group. Läs mer vår register- och integritetspolicy. 

Övriga villkor 
Deltagarna bindar sig till dessa regler. Arrangören förbehåller sig rätten till att göra ändringar i tävlingsvillkoren. 
Suomen Visor Oy betalar lotteriskatten. 

Mer information om tävligen 
info@visor.fi